Dokument och länkar

För skolor

Information om yrken och utbildningar

Broschyr om bygg- och anläggningsyrken – välj språk:
Swedish ♦ EnglishFrench ArabicPersianPashto

Underlag för skoltävlingar

Länk: Formulär för anmälan och rapport av tävlingsresultat till BYN

Informationsmaterial – skoltävlingar

Tävlingsunderlag – genomförda tävlingar

World Skills – Officiella webbplatser

Tävlingsresultat – Officiella tävlingar

Samarbetspartners

Tillsammans vinner vi!