Om CSS

Construction Skills Sweden, CSS, är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar. Grunden läggs på de lokala gymnasieskolorna och vi deltar i Yrkes-SM, EM och VM.

Syftet är att höja kvaliteten i yrkesutbildningarna, öka de enskilda yrkenas attraktionskraft och skapa en kompetensförsörjning med jämn och hög kvalitet.

Vi som står bakom ConstructionSkillsSweden

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN),
Byggnads,
Maskinentreprenörerna (ME),
Sveriges Byggindustrier (BI),
Seko och
Svensk Byggtjänst.

Samarbetspartners och sponsorer

Flera organisationer och intressenter inom bygg- och anläggning stödjer vårt arbete med fokus på yrkesskicklighet och kompetensutveckling.

Våra partners är byggentreprenörer, leverantörer och branshorganisationer samt beställare: Partners

Kontaktpersoner

Michael Gustafsson, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
08-564 881 63
michael@byn.se

Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier
08-698 58 22
lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se

Friskrivningar för webbplatsen

Tillsammans vinner vi!