Yrkes-SM

Yrkes-SM arrangeras normalt varje år, på våren. Evenemanget är stort och riktar sig bland annat till grundskoleelever som står i begrepp att välja gymnasieprogram.

För bygg- och anläggningsbranschen och gymnasieskolorna är Yrkes-SM en chans att informera och rekrytera ungdomar som har intresse att utbilda sig inom något av branschens yrken.

 • Yrkes SM pågår normalt under tre dagar då ungdomar tävlar i många olika yrkesgrenar,  bl a inom bygg- och anläggning.
 • Flera branshorgansiationer, skolor, privatpersoner och företag är på plats för att följa tävlingarna, ge eller få information och kanske prova på något av av de yrken som visas upp även utom tävlan .

Construction Skills Sweden om Yrkes SM

Vem kan delta i Yrkes SM?

För att kunna delta i Yrkes-SM via skolan skall normalt en skoltävling först genomföras. Läs mer: Skoltävlingar

Vinnarna från skoltävlingarna går vidare till regionfinaler som är sista steget i uttagning till Yrkes-SM.

För mindre yrkesgrupper eller yrken som inte medverkat tidigare – kontakta BYN´s kansli för information om möjlighet att medverka vid kommande Yrkes SM.

Tävlingsgrenar inom bygg- och anläggning

För Construction Skills Swedens del är det tävlingar inom yrken:

 • betongarbetare
 • golvläggare
 • murare
 • plattsättare
 • träarbetare
 • maskinförare
 • väg- och anläggningsarbetare

Officiell webbplats för Yrkes-SM: Aktuella tävlings- och uppvisningsgrenar

Tävlingsinstruktioner

För att tävlingsdeltargarna skall få möjlighet att sätta sig in i hur tävlingsuppgiften är utformad och träna på viktiga moment får de ta del av tävlingsuppgiften i god tid inför Yrkes-SM.


Construction Skills Sweden har publicerat underlag från tidigare Yrkes SM: Tävlingsinstruktioner

Observera att de exakta tävlingsinstruktionerna varierar från tävling till tävling.


Uppvisningsgrenar

Förutom de officiella yrkesgrenarna kan det finnas möjlighet för andra branscher och yrken att delta genom  s k uppvisningsgrenar, Detta är vanligt innan yrket kan bli en permanent tävlingsgren.

Exempel på uppvisningsyrken inom bygg- och anläggning:

 • glasmontör
 • ställningsbyggare
 • tak-och tätskiktsmontörer
 • mobilkranförare.

Uttagning till Yrkeslandslaget

Det är normalt vinnarna i respektive grenunder SM som tas ut för att representaer Sverige i de interantionella tävlingarna inom World Skills.

 • För att bli uttagen till landslaget krävs dock att yrket finns med som tävlingsgren inom Worlds Skills International.
 • Väg- och anläggningsarbetare är exempel på en tävlingsgren som finns ännu inte finns med vid de internationella tävlingarna.

Besök Sveriges jobbigaste evenemang!

Flera branscher är representerade under Yrkes SM för att visa upp sina yrke och låta besökare prova på.

Officiell webbplats Yrkes-SM

Share

Tillsammans vinner vi!