Yrkes-SM

Yrkes-SM arrangeras normalt vart annat år, på våren. Evenemanget är stort och riktar sig bland annat till grundskoleelever som står i begrepp att välja gymnasieprogram. För bygg- och anläggningsbranschen och gymnasieskolorna är Yrkes-SM en chans att informera och rekrytera ungdomar som har intresse att utbilda sig inom något av branschens yrken. Yrkes-SM pågår normalt under … Fortsätt läsa Yrkes-SM