Partners

Våra partners är viktiga. Genom att stödja byggyrkestävlingarna, de olika yrkesgrenarna och de tävlande bidrar våra partners till att lyfta Sveriges byggyrkeskompetenser såväl nationellt som internationellt.

Bland våra partners finns såväl större organisationer som mindre lokala företag:

  • bygg- och anläggningsföretag
  • leverantörer av material och verktyg
  • branschorganisationer

De långsiktiga vinsterna för branschen är en väl fungerande kompetensförsörjning och ökat fokus på yrkesskicklighet och yrkesstolthet.


Några av våra tävlingspartners från tidigare år: Partners

Share

Tillsammans vinner vi!