Så här går det till att anordna en skoltävling

En skoltävling kan anordnas under en dag för den egna skolan eller tillsammans med flera skolor som bjuds in att medverka.

 • Efter förberedande praktisk information om tävlingsschema, tävlingsmomentens upplägg och tider delas tävlingsuppgiften ut.
 • Tävlingsmomentet utförs under 4 timmar och bedöms av lärare inom respektive yrke.

Steg för steg samt mallar och formulär

 1. Anmäl till BYN att din skola tänker arrangera en skoltävling: Formulär för anmälan
 2. Planera arrangemanget väl och engagera eleverna i det praktiska genomförandet
 3. Bjud gärna in lokalpressen!
  • Efter avslutad tävling kan en sammanfattning, resultat och utvalda bilder skickas i ett pressmeddelande till utvalda tidningar, t ex branschtidningar och lokalpress
  • Ladda ner: Mall för pressmeddelande
 4. Genomför yrkestävlingarna
  • Låt gärna elever som inte vill tävla vara funktionärer
 5. Rapportera tävlingsresultaten till Byn Formulär för resultat
  • Bifoga gärna ett par bilder och en kort text om tävlingen, pressmeddelandet eller länk till information på skolans egen hemsida.

Ladda ner: Skol- och yrkestävlingar i byggyrken med information och förslag kring upplägg.

Tävlingsunderlag

Tävlingsuppgifter, instruktioner och övriga underlag finns tillgängliga här: Underlag skoltävlingar

Tävlingsunderlagen kan användas för att förbereda eleverna i god tid inför skoltävlingen.

Tillsammans vinner vi!