Instruktioner Yrkes-SM 2016

Här hittar du instruktioner och ritningar från Yrkes-SM i Malmö 2016.

Materiallista

Materiallistor Yrkes-SM 2016

Betongarbetare

A – 40 – B01 TÄVLINGSMODELL _ Layout
A – 40 – B02 FUNDAMENT FORM o ARMERING _ Layout
A – 40 – B03 PELARE FORM o ARMERING _ Layout
ASPEKT001 BEDÖMNING-FORM-FUNDAMENT _ Layout ASPEKT002 BEDÖMNING-FORM-PELARE _ Layout
ASPEKT003 BEDÖMNING-ARMERING-FUNDAMENT _ Layout ASPEKT004 BEDÖMNING-ARMERING-PELARE _ Layout ASPEKT005 BEDÖMNING-BETONG-FUNDAMENT _ Layout ASPEKT006 BEDÖMNING-BETONG-PELARE _ Layout
K – 40 – B01 TÄVLINGSMODELL LAYOUT _ Layout
K – 40 – B02 FORM-FUNDAMENT _ Layout
K – 40 – B03 FORM-PELARE PLAN & SEKTION _ Layout
K – 40 – B04 ARMERING-FUNDAMENT _ Layout
K – 40 – B05 ARMERING-PELARE _ Layout
K – 40 – B06 BETONG-FUNDAMENT & PELARE _ Layout

Golvläggare

A – 40 – G01 PLAN med BRUNN mm
A – 40 – G02 PLAN PARKETT
A – 40 – G03 PLAN TEXTIL FLAGGA
A – 40 – G05 3D MODELL
A- 40 – G04 SNITT GENOM BRUNNEN
Tävlingsinstruktion_golvläggare

Murare

K – 40 – M01 ELEVATION SEKTION
K – 40 – M02 ELEVATION SEKTION
K – 40 – M03 ELEVATION SEKTION

Plattsättare

A – 40 – P01 ÖVERSIKT – LAYOUT
A – 40 – P02 GOLVPLAN – LAYOUT
A – 40 – P03 ELEVATION VÄGG
A – 40 – P04 SNITT GENOM TORNET
A – 40 – P05 SEKTION på SIDAN med DETALJ
A – 40 – P06 3D MODELL H-VY
A – 40 – P07 3D MODELL V-VY
A – 40 – P08 3D MODELL DETALJ VY
Bedömningsmall sm golv
Bedömningsmall sm vägg ny
Tävlingsinstruktion_Plattsättare_slutlig

Träarbetare

A – 40 – T01 3D MODELL BAK
A – 40 – T02 3D MODELL FRAM
A – 40 – T03 3D GENOMKÄRNING YV3
K – 40 – T01 PLAN _ Layout
K – 40 – T02 TAKPLAN & SEKTION
K – 40 – T03 SEKTION V1
K – 40 – T04 SEKTION V2
K – 40 – T05 FASAD & SEKTION YV3
K – 40 – T06 FASAD mot DÖRR
K – 40 – T07 FASAD mot FÖNSTER
Tävlingsinstruktion_Träarbete_slutlig_2016_ver2