Uttagningstävling för träarbetare – på distans!

Här kommer allt ni behöver veta inför torsdagens gemensamma uttagningstävling av träarbetare inför Yrkes SM i Helsingborg.

Coronalarm tvingade till nytänk

Ursprungsidéen med ett stort evenemang på Alléskolan i Hallsberg slogs i spillror av ett corona-alarm som tvingade skolan att stänga ner i två dagar. Ett beslut var tvungen att tas snabbt, ställ tävlingen. Att behöva meddela elever från andra skolor och sponsorer var självklart riktigt trist meddelar Otto Ring på Alléskolan. Eleverna från Visby satt redan på båten när nyheten nådde dom, men vad gör man?

Vi kör, fast på distans

När det inte går att göra som planerat, då får man tänka om! Efter revidering av grenarna plattsättare och murare beslöts att det endast var träarbetare som behövde få igenom någon typ av tävling. De övriga grenarnas anmälda kunde samliga gå vidare till yrkes-SM. Men för träarbetare beslutades det att varje skola skulle anordnar sin egen uttagningstävling med en gemensam start och information via videolänk. Detta för att vi i största mån ska kunna köra tävlingen samtidigt och, om än på distans, tillsammans. säger Michael Gustafsson på CSS/BYNs kansli.

Bedömning

Bedömningen på plats kommer utföras av lärarna. För att få en rättvis tävlingen är det av största vikt att det utförs en opartisk bedömning utifrån det bedömningsunderlag som tilldelats. Efter avslutat tävling ska bedömningsunderlag tillsammans med bilder på vad de tävlande åstadkommit skickas in till Carl-Eric Spång, expertdomare för tävlingsgrenen Träarbetare, för slutlig bedömning. De sex bästa skolorna (eleverna) kommer sedan utses. Skulle två elever från samma skola vara i topp utses den av elev med bäst resultat till skolrepresentant.
På måndagen den 16 mars meddelas vilka sex skolor/elever som gått vidare till Yrkes-SM.

Uppstartsmöte via videolänk

Torsdagens tävling kommer startas upp med ett gemensamt möte via videolänk kl 9:00. Denna länk kommer sedan vara öppen hela tävlingsdagen för att erbjuda enkel kommunikation mellan tävlingsplatserna.

Facebook-evenemang

För att kunna visa upp hur det går, sprida bilder och filmer från respektive tävlingsplats har ett facebookevenemang satts upp . Detta är offentligt och vem som helst är välkommen att kika in. Tanken är att alla skolor som tävlar ska kunna lägga upp egna bilder och filmsnuttar för att visa hur det går och hur tävlingsmomenten byggs på.

Länk till Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/3099661186764408/