Kategoriarkiv: Yrkes-SM

Uttagningstävling för träarbetare – på distans!

Här kommer allt ni behöver veta inför torsdagens gemensamma uttagningstävling av träarbetare inför Yrkes SM i Helsingborg.

Coronalarm tvingade till nytänk

Ursprungsidéen med ett stort evenemang på Alléskolan i Hallsberg slogs i spillror av ett corona-alarm som tvingade skolan att stänga ner i två dagar. Ett beslut var tvungen att tas snabbt, ställ tävlingen. Att behöva meddela elever från andra skolor och sponsorer var självklart riktigt trist meddelar Otto Ring på Alléskolan. Eleverna från Visby satt redan på båten när nyheten nådde dom, men vad gör man?

Vi kör, fast på distans

När det inte går att göra som planerat, då får man tänka om! Efter revidering av grenarna plattsättare och murare beslöts att det endast var träarbetare som behövde få igenom någon typ av tävling. De övriga grenarnas anmälda kunde samliga gå vidare till yrkes-SM. Men för träarbetare beslutades det att varje skola skulle anordnar sin egen uttagningstävling med en gemensam start och information via videolänk. Detta för att vi i största mån ska kunna köra tävlingen samtidigt och, om än på distans, tillsammans. säger Michael Gustafsson på CSS/BYNs kansli.

Bedömning

Bedömningen på plats kommer utföras av lärarna. För att få en rättvis tävlingen är det av största vikt att det utförs en opartisk bedömning utifrån det bedömningsunderlag som tilldelats. Efter avslutat tävling ska bedömningsunderlag tillsammans med bilder på vad de tävlande åstadkommit skickas in till Carl-Eric Spång, expertdomare för tävlingsgrenen Träarbetare, för slutlig bedömning. De sex bästa skolorna (eleverna) kommer sedan utses. Skulle två elever från samma skola vara i topp utses den av elev med bäst resultat till skolrepresentant.
På måndagen den 16 mars meddelas vilka sex skolor/elever som gått vidare till Yrkes-SM.

Uppstartsmöte via videolänk

Torsdagens tävling kommer startas upp med ett gemensamt möte via videolänk kl 9:00. Denna länk kommer sedan vara öppen hela tävlingsdagen för att erbjuda enkel kommunikation mellan tävlingsplatserna.

Facebook-evenemang

För att kunna visa upp hur det går, sprida bilder och filmer från respektive tävlingsplats har ett facebookevenemang satts upp . Detta är offentligt och vem som helst är välkommen att kika in. Tanken är att alla skolor som tävlar ska kunna lägga upp egna bilder och filmsnuttar för att visa hur det går och hur tävlingsmomenten byggs på.

Länk till Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/3099661186764408/

Beslut om Uttagningstävling inför yrkes-SM

Utifrån den uppkomna situationen på Alléskolan i Hallsberg har vi beslutat att ställa in uttagstävlingen i Hallsberg – men det stoppar inte oss från att ändå genomföra en uttagningstävling!

Det vi har beslutat är följande:

Plattsättare

Alla som skulle ha varit med i Hallsberg kommer att få tävla på Yrkes-SM i Helsingborg.
Detta innebär sex elever från följande skolor: Ullevigymnasiet, Uppsala Yrkesgymnasium, Strömbackaskolan, Alléskolan, Harska och Viskastrandsgymnasiet.

Murare

Alla som skulle ha varit med i Hallsberg kommer att få tävla på Yrkes-SM i Helsingborg.
Detta innebär sju elever från följande skolor: Alléskolan, Uppsala Yrkesgymnasium, Järfälla Gymnasium, Strömbacka, Vipan, Harska och Viskastrand.

Träarbetare

För träarbetarna gäller följande upplägg:
Vi vill att varje skola anordnar sin egen uttagningstävling på torsdag 12/3 med en gemensam start samt information kl 09:00 och tävlingstid mellan 09:30-15:30. Detta för att vi i största mån ska kunna köra tävlingen samtidigt och, om än på distans, tillsammans. Vi ska på ett eller annat sätt få till något via de sociala kanalerna som finns med liverapporter, bilder mm. Mer info om detta i morgon, tisdag. Om ni inte har möjlighet att tävla på torsdag meddela detta till oss så snart som möjligt

Ritningar och materiallistor:
Alla skolar och lärare kommer under morgondagen få ut ritningar, bedömningsformulär och materiallistor. Resultaten skickas in till vår ansvariga expert Calle Spång varefter de med högst poäng kommer att få tävla på Yrkes-SM i Helsingborg.

Slutresultatet kommer att meddelas på måndag den 16/3.

Vi hoppas , trots omständigheterna, få till en positiv och trevlig tillställning och att ni inte har fått allt för stora problem med anledning av de uppkomna situationen.

Vid frågor kontakta michael.gustafsson@byn.se

Uttagningstävling i Hallsberg inställd

Under söndagseftermiddagen 8 mars informerades skolans ledningsgrupp om att en medarbetare och en elev vid Alléskolan testats positivt för coronavirus. Skolans ledning befinner sig i högsta beredskapsläge, och beslutade under söndagskvällen att hålla Alléskolan och Allévux stängd måndagen 9 mars och tisdagen 10 mars. Skälet till att skolan hålls stängd är att skolans ledning behöver tid att kartlägga och hantera den uppkomna situationen. Beslutet innebär att alla elever och medarbetare stannar hemma under måndagen och tisdagen.

Läs mer på Alléskolans hemsida

Uttagningstävlingen är preliminärt inställd

I och med att Alléskolan håller stängt åtminstone måndag och tisdag denna veckan har CSS beslutat att preliminärt ställa in uttagningstävlingen. Mer information kommer ges senare i eftermiddag. Vi beklagar självklart de följder detta beslut ger men i nuläget ser situationen ut så här.