Om CSS

Construction Skills Sweden, CSS, är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar. Grunden läggs på de lokala gymnasieskolorna och vi deltar i Yrkes-SM, EM och VM.

Syftet är att höja kvaliteten i yrkesutbildningarna, öka de enskilda yrkenas attraktionskraft och skapa en kompetensförsörjning med jämn och hög kvalitet.

Samarbetspartners och sponsorer

Flera organisationer och intressenter inom bygg- och anläggning stödjer vårt arbete med fokus på yrkesskicklighet och kompetensutveckling.

Våra partners är byggentreprenörer, leverantörer och branshorganisationer samt beställare: Partners

Kontaktpersoner

Michael Gustafsson, Byggbranschens yrkesnämnd
08-564 881 63
michael@byn.se

Lars Tullstedt, Byggföretagen
08-698 58 22
lars.tullstedt@byggforetagen.se

Friskrivningar för webbplatsen

Vi som står bakom ConstructionSkills Sweden

Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna (ME),
Seko, Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) och Svensk Byggtjänst.

Tillsammans vinner vi!