Friskrivningsklausul

Innehållet på denna webbplats är avsedd som generell information.

  • Construction Skills Sweden kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter eller för hur informationen används.
  • Underlagen på webbplatsen är avsedda att användas, under vägledning av utbildare handledare och yrkeslärare, i utbildningssyfte och i samband med yrkestävlingar.
  • All annan tolkning och användning av informationen, underlag och exempel än det avsedda sker på eget ansvar.
  • Construction Skills Sweden ansvarar ej heller för innehållet på länkade webbplatser.

Tillsammans vinner vi!