World Skills

World Skills är en internationell organisation som jobbar för att stärka yrkesskicklighet och kompetensförsörjning inom flera olika branscher.

Event och yrkestävlingar är en del i Worlds Skills arbete.

Genom World Skills organiseras tävlingar och event för ungdomar i hela världen. Syftet är att bland annat att visa ungdomar olika yrkes- och karriärmöjligheter samt att informera om vilka möjligheter tävlingarna kan skapa ur motivations- och undervisningssynvinkel.

Vartannat år (ojämna år) anordnar World Skills ett Yrkes-VM.

Officiell webbplats: WorldSkills.org

Euro Skills

World Skills Europe (Euroskills) är en regional organisation som arbetar för samma mål som övriga regionala WorldsSkills, bl a Amerika och Asien.

Vartannat år (jämna år) arrangerar Euroskills ett Yrkes-EM.  På så sätt anordnas varje år antingen ett Yrkes-EM eller ett Yrkes-VM.

Officiell webbplats: WorldSkillsEurope.org

WorldSkillsSweden

Sverige är ett av många medlemsländer. WorldSkillsSweden anordnar Yrkes-SM.

Det är genom deltagande i Yrkes-SM  uttagning till Yrkeslandslaget görs.

Officiell webbplats: WorldSkills.se
Construction Skills Sweden

Constructions Skills Sweden, CSS, arbetar för samma mål som World Skills och med fokus på yrkeskompetenser inom bygg- och anläggsningsbranschen.

Yrkeslandslaget

Yrkeslandslaget representeras av samtliga yrken som tävlar internationellt. Några av dessa är byggyrken.

Landslaget 2019

Tillsammans vinner vi!