Tävlingsinstruktioner

Träningsuppgifter för flera yrken och tävlingsinstruktioner i form av ritningar, materiallistor och bedömningsmallar  kan laddas upp här.

Ritningar och förberedande underlag inför tävling:

Träningsunderlag Yrkes SM 2018

Underlag, instruktioner och ritningssunderlag inför kommande tävling i WorldSkills. Dessa är avsedda att användas av elever som tränar sig inför ...
Läs Mer

Observera att tävlingsuppgiften som skall utföras under själva tävling kan skilja sig upp till 30 procent från utformningen av de träningsunderlag som delas ut före tävlingen.

Allmänna krav på de tävlande

Följande är några exempel på de krav som ställs på de tävlande i samband med yrkestävlingarna.

Kunskapskrav

 • Var första hjälpen utrustning finns
 • Hantering av verktyg och maskiner på ett korrekt och säkert sätt.
 • Grundläggande matematik och ritningsläsning

Krav på genomförandet

 • Arbetet utförs på ur ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
 • Lämplig skyddsutrustning och de ergonomiska hjälpmedel skall användas.
 • Tävlingen skall genomföras på ett sportmannamässigt sätt, inga kränkningar eller andra nedvärderande åsikter accepteras.

Detta skall tas med:

 • ID 06
 • Personligskyddsutrustning:
  Arbetskläder
  Skyddsskor
  Skyddshjälm
  Skyddsglasögon/Visir
  Hörselkåpor EJ med ljud/hörlurar
  Arbetshandskar

Alla specifika krav och instruktioner för en tävling eller tävlingsgren finns preciserade i de tävlingsinstruktioner som delas ut inför tävlingen.

Tävlingsinstruktioner – tidigare tävlingar

Vi har sparat tävlingsinstruktioner och underlag från tidigare SM och EM här.

Tävlingsinstruktioner Yrkes-SM 2018

Här är tävlingsinstruktioner, ritningar och bedömningsmallar samlade  från Yrkes-SM i ...
Läs Mer

Betongarbetare – EM 2016

Under Yrkes-EM i Göteborg 2016 var betongarbete en uppvisningsgren som ...
Läs Mer

Instruktioner Yrkes-SM 2016

Här hittar du instruktioner och ritningar från Yrkes-SM i Malmö 2016. Materiallista ...
Läs Mer

Uppgifterna är upplagda på liknande sätt i de olika tävlingarna. Arbetsmoment som skall genomföras kan dock variera från tävling till tävling.

Använda underlagen i undervisningen

Tävlingsunderlagen kan med fördel användas för att:

 • förbereda elever inför kommande yrkestävlingar.
 • skolor och elever som inte är med och tävlar skall få ta del av, träna och ”känna på” samma nivå av yrkeskompetens som de tävlande.
 • integrera i undervisning och olika ämnesområden t ex genom skapa grupp- och övningsuppgifter kring säkerhet, ritningsläsning, planering och arbetsberedning

 

Tillsammans vinner vi!