Yrkes-SM

Yrkes-SM arrangeras normalt vart annat år, på våren. Evenemanget är stort och riktar sig bland annat till grundskoleelever som står i begrepp att välja gymnasieprogram.

För bygg- och anläggningsbranschen och gymnasieskolorna är Yrkes-SM en chans att informera och rekrytera ungdomar som har intresse att utbilda sig inom något av branschens yrken.

 • Yrkes-SM pågår normalt under tre dagar då ungdomar tävlar i många olika yrkesgrenar,  bl a inom bygg- och anläggning.
 • Flera branschorganisationer, skolor, privatpersoner och företag är på plats för att följa tävlingarna, ge eller få information och kanske prova på något av av de yrken som visas upp även utom tävlan.

Vem kan delta i Yrkes-SM?

För att kunna delta i Yrkes-SM via skolan skall normalt en skoltävling först genomföras. Läs mer: Skoltävlingar

Vinnarna från skoltävlingarna går vidare till regionfinaler som är sista steget i uttagning till Yrkes-SM.

För mindre yrkesgrupper eller yrken som inte medverkat tidigare – kontakta BYN´s kansli för information om möjlighet att medverka vid kommande Yrkes-SM.

Tävlingsgrenar inom bygg- och anläggning

För Construction Skills Swedens del är det tävlingar inom yrken:

 • betongarbetare
 • golvläggare
 • murare
 • plattsättare
 • träarbetare
 • maskinförare
 • väg- och anläggningsarbetare

Tävlingsinstruktioner

För att tävlingsdeltargarna skall få möjlighet att sätta sig in i hur tävlingsuppgiften är utformad och träna på viktiga moment får de ta del av tävlingsuppgiften i god tid inför Yrkes-SM.


Underlag från kommande och tidigare Yrkes-SM: Tävlingsinstruktioner


Uppvisningsgrenar

Förutom de officiella yrkesgrenarna kan det finnas möjlighet för andra branscher och yrken att delta genom  s k uppvisningsgrenar, Detta är vanligt innan yrket kan bli en permanent tävlingsgren.

Exempel på uppvisningsyrken inom bygg- och anläggning:

 • glasmontör
 • ställningsbyggare
 • tak-och tätskiktsmontörer
 • mobilkranförare.

Uttagning till Yrkeslandslaget

Vinnarna inom respektive yrkesgren vid SM tas ut för att representera Sverige i de internationella tävlingarna inom World Skills.

 • För att bli uttagen till landslaget krävs dock att yrket finns med som tävlingsgren inom Worlds Skills International.
 • Väg- och anläggningsarbetare är exempel på en tävlingsgren som finns ännu inte finns med vid de internationella tävlingarna.

Besök Sveriges jobbigaste evenemang!

Officiell webbplats Yrkes-SM
Construction Skills Sweden om Yrkes-SM

Tillsammans vinner vi!