Yrkes-VM

Genom World Skills arrangerar  Yrkes-VM. Yrkes-VM hålls på olika platser i världen.

Yrkes-VM är öppet för de yrkesgrupper som är officiell gren. Vilka grenar som ingår kan skilja sig från de grenar som ingår i Yrkes SM.

De tävlande i Yrkes-VM är de som varje land utsett att delat inom respketive yrke. I Sverige utses de tävlande i samband med Yrkes SM och ingår i Sveriges Yrkeslandslag

Construction Skills Sweden om: Yrkes-VM

Vem kan delta i Yrkes-VM?

För att tävla i Yrkes-VM som anordnas genom World Skills måste landet man tävlar för vara medlem. Sverige är ett av många medlemsländer.

  • Det är upp till varje land att välja ut vilka som skall få tävla och representer sitt land inom Worlds Skills.
  • Tävlingsdeltagarna får inte vara äldre än 22 år det år tävlingen hålls. Undantag gäller för vissa yrkesgrupper där max 25 år gäller.
  • För Construction Skills gäller 22 år som övre åldersgräns.

Construction Skills Sweden i Yrkes-VM

År 2015 deltog svenska yrkeslandslaget vid Worldskills-arrangemangen i Sao Paulo i Brasilien.

År 2017 däremot beslöt de svenska byggnadsarbetarna att inte medverka vid Yrkes-VM i Abu Dhabi. Detta eftersom bygg- och anläggningsindustrins parter tog ett gemensamt beslut att  bojkotta tävlingen i protest mot landets bristande respekt för fackliga och mänskliga rättigheter.

År 2019 var det återigen dags för svenska yrkeslandslaget och CSS att delta på Worldskills. Denna gång gick tävlingen i Kazan, Ryssland.

Yrkes VM från 1950 och framåt

Förteckning över samtliga Yrkes-VM från 1950 och framåt, inkl tävlingsresultat: World Skills Competitions  

 World Skills officiella webbplats: worldskills.org

Tillsammans vinner vi!