Skoltävlingar

Det är viktigt att ha en hög kvalitet på yrkesutbildningarna. Att arrangera en skoltävling inom yrkesutbildningen kan sporra alla elever att träna på sin yrkesskicklighet.

Efter genomförd skoltävling kan skolan anmäla sig – och utvalda elever – till regionfinalen där sedan uttagning till Yrkes-SM avgörs.

Syfte med skoltävlingar

Skoltävlingar kan sporra lusten till lärande och att utveckla sig inom sitt yrke. Tillsammans med andra skolor ges möjlighet att känna av var just min skola och mina elevers utbildningsnivå ligger i förhållande till andra elevers och skolors.

Syftet med yrkes- och skoltävlingar är:

  • att höja kvaliteten på utbildningarna och därmed kompetensen i branschen
  • att attrahera fler ungdomar till utbildningarna och branschen
  • att synliggöra yrkesstoltheten

Alla vinner på att delta!

Skoltävlingar kan också vara ett sätt för skolan att stimulera de redan duktiga eleverna och samtidigt få tid över att stötta de elever som kanske behöver mer stöd och tid att utveckla sina färdigheter. Här är det egentligen bara yrkeslärarnas fantasi och kreativitet som sätter gränserna.

  • Att alla elever får möjlighet att träna på samma arbetsmoment som de tävlande kan bidra till att skapa en känsla för vad yrkeskicklighet är, var de själva står och vad de behöver finslipa.
  • Detta ger var och en en stabil grund att vidareutveckla sin yrkesskicklighet ifrån.
  • Genom att flera skolor utgår från samma underlag och grund för utveckling av  yrkesskicklighet kan kompetetsnförsörjningen till branschen bli jämnare.

Praktisk information: Så här går det till att anordna en skoltävling

Tillsammans vinner vi!