Skol-SM Maskinförare

2021 års Skol-SM är tyvärr inställt.

Maskinförare är ett viktigt yrke inom bygg- och anläggningsbranschen. Maskinentreprenörerna (ME) och Seko är de samarbetsparter inom Construction Skills Sweden som ansvarar för detta tävlingsområde.


Skol-SM
Maskinförarutbildningarna har en lång tradition av att anordna skoltävlingar och ett eget Skol-SM för maskinförare hålls årligen, sedan flera år tillbaka.


Tävlingskriterier för maskinförare

Teoretiskt prov
För att som skola kunna kvalificera sig till Skol-SM maskinförare krävs att hela skolklassen genomför ett teoretiskt prov, ett kvalificeringsprov. Detta prov genomförs samma dag för alla skolor i hela Sverige och tar ca 1 h att genomföra. Inför Skol-SM 2021 sker provet torsdagen den 18 mars. Inbjudan till att delta i provet skickas ut till skolorna i månadsskiftet november/december från BYNs kansli.
De skolor som uppvisar bäst resultat på det teoretiska provet är de som sedan får chans att tävla på Skol-SM.

Praktiskt prov
På själva tävlingen tävlar en maskinförarare från respektive skola. Hur denna maskinförare utses är upp till skolan själv. Under tävlingen är det den praktiska kunskapen som ska visas upp. Maskinföraren ska visa prov på bland annat handhavande av maskin och redskap där både tid, precision och säkerhet är viktiga parameterar.

Det exakta tävlingsschemat sätts av domarteamet under uppbyggnaden av banan. Kan skilja sig något mellan de olika tävlingsbanorna.


Exempel på tävlingsmoment och bedömning

De tävlande bedöms i sina färdigheter att framföra hjulgrävare och lastmaskin på ett säkert och kontrollerat sätt.

Praktiska tävlingsmoment som bedöms är bland annat:

 • manövrering av maskinen i trånga utrymmen
 • hantering av säkra redskapsbyten
 • användning av arbetsredskap på ett säkert sätt t ex hantera
  • hängande last
  • lastgafflar i trånga  passager
  • olika markförhållande som kan påverka.
 • behärska skopvolym och uppskatta vikten av grusmaterial, som lastas på lastbil med våg där vikten avläses.
 • precisionsövningar kan vara att med hjälp av maskin och redskap t ex:
  • stänga en tändsticksask – utan att trycka sönder den
  • picka ägg
  • balansera vatten
  • förflytta en pall med material.

Allt utförs under tidspress – och med publik.


Yrkes-SM för maskinförare

Skol-SM maskinförare anordnades för första gången i samband med Yrkes-SM 2018 i Uppsala. 

Läs mer: Yrkes-SM


Yrkes-SM 2021

För upplägg och detaljer rörande Yrkes-SM 2021 i Eskilstuna
Läs mer: upplägg

Tillsammans vinner vi!