Regionala yrkestävlingar

Skoltävlingar på regional nivå är yrkestävlingar som anordnas av skolor tillsammans, bl a uttagningstävlingar inför Yrkes-SM och fristående arrangemang, såsom distriktsmästerskap (DM).

Regiontävling- uttagning till Yrkes-SM

Regiontävlingarna inför Yrkes-SM anordnas av och på en skola inom en region. Platsen för regionala tävlingar kan variera år från år, bland annat beroende på vilka skolor som deltar, praktiska förutsättningar och vilken skola som har möjlighet att stå värd för regionfinalen.

Anmälan av elever till regionfinal görs av skolan – direkt till den skola som anordnar tävlingen.

Medverkande vid en regionfinal är, förutom arrangör och funktionärer på den skola där finalen genomförs, de elever som skall tävla och deras medföljande lärare. Medföljande lärare hjälper till vid tävlingen bl a med bedömningar av tävlingsmomenten.

Tävlingsresultaten bedöms av medföljande lärare och domare från  branschen. OBS! Lärarna får enbart bedöma elever från andra skolor – inte sina egna.

Anmälan till BYN

Efter avslutade regiontävlingar meddelas vilka skolor och elever som kommer att gå vidare och delta i Yrkes-SM.

Listan över deltagare vid Yrkes-SM skall meddelas BYN´s kansli, senast under februari samma år som Yrkes-SM.

Distriktsmästerskap, DM

Distriktsmästerskap anordnas av skolor inom ett distrikt. DM är en fristående yrkestävling  där flera andra yrkesgrupper kan delta.

Distriktsmästerskapen kan även samordnas med de regionala uttagningstävlingarna till Yrkes-SM.

Tillsammans vinner vi!