Så här går det till att anordna en skoltävling

En skoltävling kan anordnas under en dag för den egna skolan eller tillsammans med flera skolor som bjuds in att medverka.

  • Efter förberedande praktisk information om tävlingsschema, tävlingsmomentens upplägg och tider delas tävlingsuppgiften ut.
  • Tävlingsmomentet utförs under 4 timmar och bedöms av lärare inom respektive yrke.

Steg för steg

 1. Ladda hem aktuellt tävlingsunderlag.
Betong skoltävling
Träarbetare skoltävling uppdaterad
            – Träarbetare – tävlingsritningar
Plattsättning skoltävling 
Murning skoltävling uppdaterad

2. Anmäl till BYN att din skola tänker arrangera en skoltävling Formulär för anmälan

3. Planera arrangemanget väl och engagera eleverna i det praktiska genomförandet.

4. Bjud gärna in lokalpressen!
Efter avslutad tävling kan en sammanfattning, resultat och utvalda bilder skickas i ett pressmeddelande till utvalda tidningar, t ex branschtidningar och lokalpress.

5. Genomför yrkestävlingarna
Låt gärna elever som inte vill tävla vara funktionärer.

6. Rapportera tävlingsresultaten till Byn Formulär för resultat
Bifoga gärna ett par bilder och en kort text om tävlingen, pressmeddelandet eller länk till information på skolans egen hemsida.

Ladda ner: Skol- och yrkestävlingar i byggyrken med information och förslag kring upplägg.

Tillsammans vinner vi!